เกี่ยวกับเรา

น้องนะคะ

น้องนะคะ

ประวัติและความเป็นมา

บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด

บริษัทน้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด (Nongnaka Natural Co., Ltd.) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ด้วยความมุ่งมั่นของคุณณัฐพงษ์ หลายพูนสวัสดิ์ และคุณณัฐณิฌา ห้วยขันทอง ในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อคนไทย โดยดำเนินการภายใต้แนวคิดการนำสารสกัดธรรมชาติมาคิดค้นและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวคนไทย ก้าวสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางน้องนะคะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย คือการนำสารสกัดธรรมชาติ มาคิดค้นและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค สร้างความแตกต่างทางการผลิตสินค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการทำการตลาดเชิงรุก โดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทำให้เวชสำอางภายใต้แบรนด์ “น้องนะคะ”เป็นที่ยอมรับ และครองใจผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการคัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติชั้นเลิศสู่ผลิตภัณ์ดูแลผิว และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทน้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด มีผลิตภัณฑ์ความงามหลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ปัญหาผิวของผู้บริโภคทั้งในประเทศและกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

ภาพรวมองค์กร

          บริษัทน้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ คุณภาพ ความปลอดภัย และผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์เวชสำอางแบรนด์น้องนะคะ ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง และได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค ความใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางภายใต้แบรนด์น้องนะคะ เติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวสู่ผู้นำการผลิตเวชสำอาง แบรนด์ไทย ที่มีช่องทางกระจายสินค้ามากมาย และมีตัวแทนจำหน่ายครอบคลุม 50 จังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นเวชสำอางออนไลน์ที่มีจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อชั้นนำ มากกว่า 7,663 สาขาเพียงรายเดียว ทำให้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางแบรนด์น้องนะคะเป็นที่ยอมรับ และรู้จักอย่างกว้างขวาง ภายในระยะเวลาอันสั้น

วิสัยทัศน์

          บริษัทน้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด มุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเวชสำอางเพื่อให้สินค้าในแบรนด์ “น้องนะคะ” ได้มาตรฐานที่ดีมากกว่าปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั่วภูมิภาคอาเซียนโดยองค์กรมุ่งหวังที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าเวชสำอาง พร้อมทั้งเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI เพื่อสร้างฐานการลงทุนและเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีเวชสำอางมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้แนวคิดการกำกับดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ภายในระยะเวลา 3-5 ปี

พันธกิจ

          คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เวชสำอางคุณภาพระดับสากล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค ด้วยกลยุทธ์อันแตกต่างทางการตลาด เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า ผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ สู่ฐานการตลาดระดับภูมิภาคอาเซียน ต่อยอดความสามารถทางธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อก้าวสู่ความเป็นส่วนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์